Cjenovnik


PERIOD / 
TIP SMJEŠTAJA
01.06.
15.06.
15.06.
30.06.
01.07.
31.07.
01.08.
31.08.
01.09.
30.09.
Četvorokrevetna 10 € 12 € 12 € 16 € 16 €
Petokrevetna 9 € 11 € 11 € 15 € 15 €
Šestokrevetna 8 € 10 € 10 € 14 € 14 €
Osmokrevetna 7 € 9 €  9 €  13 €  13 €